Publicaties

Vitaliseren Sociaal Kapitaal in Nederland

Joost Spithoven heeft een fascinatie voor het moderniseren van organisaties en de samenleving en de bijbehorende groei en ontwikkeling van mensen. Hij zegt zelf: “Het is gaaf als de (door)ontwikkeling van menselijk talent bijdraagt aan een zinvol en gelukkig bestaan. Met het schrijven van dit boek wil ik een lans breken voor samenlevingsbrede talentontwikkeling in Nederland."

Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland
Joost Spithoven
ISBN 978-90-826158-0-7
NUR: 801

Naar webshop

Artikelen