Samenhangende werkwijze

Toekomstbestendig besturen is ons voorbereiden op wat we niet kunnen kennen en vervolgens toch met wisselende organisatievormen durven in te spelen op die toekomst

Zes thema’s met het oog op samenhang bij veranderend veranderen

Ontdekken, belichten, richting kiezen, durven experimenteren, leren en uitlijnen verrichtingen op een manier die veilig voelt en vertrouwen wekt richting de resultaten. En vervolgens dit zo duurzaam mogelijk met elkaar implementeren. In twee zinnen heel veel uitdagingen, die in de regel naast de lopende werkzaamheden invulling gaan krijgen. De kunst is om van meet af aan de professionals die het dagelijkse werk doen, op een energieke wijze met hun talenten te betrekken bij de zes thema’s.

1. Belichten en loskomen op basis van een ‘open mind’

 • afwikkelen van de bestaande (organisatie)verbanden tot de kern
 • ‘belangeloos’ de belangrijkste vraagstukken en ontwikkelmogelijkheden ordenen

2. Richting vinden naar de toekomst vanuit de bedoeling

 • visie vormen ten aanzien van het speelveld, onder meer door ophalen van allerlei inzichten
 • verkenning uitvoeren naar draagvlak, consistentie en uitvoerbaarheid

3. Creëren van beweging naar vooruitkomen

 • opzetten van projecten die inspiratie bieden
 • voortgang boeken op basis van co creatie; vanuit principes naar inzichten en afspraken

4. Mobiliseren leiderschap en talent vanuit heelheid

 • tijdens verandering het leiderschap tonen door kiezen en bijsturen
 • werken aan talentontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap

5. Ruimte en tijd om te leren in de praktijk

 • praktisch oefenen, leren en evalueren; ruimte bieden en tijd vrijmaken om te verdiepen waar nodig
 • bijzondere vraagstukken invulling geven door middel van werkconferenties en simulaties

6. Permanente vernieuwing in de bovenstroom en onderstroom

 • Experimenten en innovaties laten ontstaan, die energie, wendbaarheid en resultaten opleveren
 • Balans tussen energie en stress (blijven) managen met ondersteunende systemen

Tijdens een verandertraject op basis van deze zes thema’s besteed ik vanuit Alertief steeds aandacht aan de veranderkracht, het veranderpotentieel en de veranderbereidheid. Om te bereiken dat de juiste mensen op de juiste momenten op de juiste plekken kunnen acteren.