Organisatie & netwerkpartners

Alertief richt zich op verandertrajecten, waarbij de complexiteit vraagt om een samenhangende aanpak. Alertief bestaat uit een eigen bureau, dat bekende zelfstandige professionals uit het netwerk kan inschakelen waar de opdrachten dat vergen. Alertief gaat met enkele netwerkpartners bouwen aan een netwerkorganisatie, om met elkaar bij gebiedsontwikkeling doorbraken te bevorderen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Organisatie bureau Alertief

Alertief is als bureau opgericht voor organisatieadvies en interim-opdrachten. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn Joost Spithoven (DGA) en Meriam Voorn (projectsupport) verantwoordelijk.

Vanuit Alertief zijn meer dan 25 gekwalificeerde professionals inzetbaar bij zowel organisatievraagstukken als vernieuwende projecten. Hun expertise ligt op het vlak van het doorvoeren van veranderingen. Vanuit verschillende rollen variërend van adviseur, procesmanager, projectmanager tot coach.

Netwerkorganisatie met netwerkpartners

Het oppakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken op basis van een integrale aanpak (sociaal, fysiek en economie) vergt de nodige doorbraken. Met een diversiteit aan bevlogen talenten, die bereid zijn aan de passende maatschappelijke sleutels te draaien. Alertief draagt bij aan het opzetten van de netwerkorganisatie, die in staat is vanuit dit wenkend perspectief overheden, bedrijven en burgers te verleiden met een onorthodoxe aanpak, nieuwe verdienmodellen en gedurfde samenwerkingsconstructies. Het gaat om vragen die vanuit gebiedsgericht werken samenhangen met het ondersteunen van netwerken van burgers, aandacht voor professionals binnen organisaties (energieniveau, stressbalans, teamontwikkeling) en de bestuurlijke keuzes rond betekenisvol ondernemen. Samenlevingsbrede talentontwikkeling op weg naar een zinvol en gelukkig bestaan speelt bij dit alles een belangrijke rol. Hieronder de partners waarmee aan deze netwerkorganisatie wordt gewerkt.

Annie Consulting

Expert op het gebied van organisatie-vitaliteit; gericht op het vergroten van de bevlogenheid van individu en team

www.annieconsulting.nl
Frans Hoebink Arbeidskundig Bureau

Beschikbaarheid, inzetbaarheid en belastbaarheid van mensen is waar het om draait in verkrijgen en behouden van werk. Los van bestaande conventies wordt steeds gezocht naar een oplossing voor waar dit schuurt, hikt en stikt. http://www.franshoebink.nl

Devilee Management Consultancy

Ondersteuning en advisering van organisatieveranderingstrajecten op basis van dialoog met alle belanghebbenden

www.devilee-managementconsultancy.nl
EigemanID

Ondersteunen en faciliteren bestuurlijke processen, binnen en tussen organisaties

www.eigeman-id.nl
Lawaaij

Samen-werken aan bewustwording & gedragsverandering

www.lawaaij.nl
Openhartigheid

Inzet en betrokkenheid bij verandering door een openhartige houding tegenover drijfveren van individuen

www.openhartigheid.nl
Schep je leven

Vanuit persoonlijke groei, het beste van onszelf delen voor een vitale samenleving.

www.schepjeleven.nl
STOUD

Trend- en communicatiebureau

www.stoud.eu
Vuur en Vlam

Werken en leven met passie

www.in-vuur-en-vlam.info
Wijkconnect

Online wijkplatform met de missie 'mensen verbinden in de wijk'; innovatie samen met bewoners, non-profits en ondernemers

www.wijkconnect.com
Yellow Wings

Teambuilding, communiceren en samenwerken zoals in de luchtvaart in één dag!

www.yellowwings.nl
Yours

Verandermanagement, samenwerking, cultuur en management van processen

www.yours-dvm.com/Jan-Tilburg.php