Boekpresentatie

Het inspiratieboek ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’ van Joost Spithoven verschijnt aan het slot van de dynamische ‘theater-presentatie’ in De Schildkamp in Asperen op donderdag 8 december.
Koop hier uw entreebewijs!

lees meer...

Welkom

Alertief is een netwerkorganisatie, met interimmanagement en programmamanagement op verschillende terreinen als deskundigheid. Alertief staat daarbij voor alert opstarten, adrem vereenvoudigen en actief versterken van programma's.

Vitaliseren Sociaal Kapitaal in Nederland

Op donderdagmiddag 8 december 2016 is het zover. Dan onthul ik na meer dan 2 jaar studeren en schrijven mijn boek in De Schildkamp in Asperen. Tijdens een theaterpresentatie met een afwisselend, interactief programma wordt uiteengezet wat samenlevingsbrede talentontwikkeling vergt. In onze systemen, binnen organisaties en op individueel niveau. Durf u te laten verrassen als het gaat om anders kijken, denken en.....kantelen. Meld u aan voor deze bijeenkomst en neem veel informatie tot u!   

Profiel

Alertief is mijn onderneming. Ik ben Joost Spithoven en er nog altijd trots op dat ik met Alertief gevraagd word om binnen organisaties mijn bijdrage te leveren. Ik sta bij mijn opdrachtgevers te boek als een energieke, resultaatgerichte interimmanager. In die positie word ik vaak ingehuurd als programmamanager en/of als regisseur van veranderkundige opdrachten. Als regisseur schakel ik vaak professionals uit mijn netwerk in om complexe trajecten te versnellen.

Werkgebied

De afgelopen jaren ben ik veel werkzaam geweest in zowel het Fysiek Domein als het Sociaal Domein. De laatste tijd met gemeenten, welzijns- en zorginstellingen invulling gegeven aan de nieuwe uitdagingen in de dynamische netwerksamenleving. Met de Omgevingsvisie neemt de behoefte aan integraal werken nog meer toe. Inmiddels verleg ik als programmamanager mijn aandacht naar Energieprojecten. Om invulling te geven aan het Energie-akkoord horen woningcorporaties en vastgoedeigenaren nog de nodige energiebesparende maatregelen te realiseren.

Leefwereld mensen

-Ontdekken van talenten
-Sociaal kapitaal verzilveren

Systeemwereld organisaties

-Co-creatief samenwerken
-Kennis als bedrijfskapitaal inzetten

Twitter