Nieuw verschenen

Dit boek breekt een lans voor samenlevingsbrede talentontwikkeling in Nederland.
Zelforganisatie, evolutie en zingeving: in dit inspiratieboek worden ankerpunten als amplitie, flexicurity en reflexiviteit geïntroduceerd en komen tal van verander- en leerprocessen aan bod.

lees meer...

Welkom

Alertief is een netwerkorganisatie, met interimmanagement en programmamanagement op verschillende terreinen als deskundigheid. Alertief staat daarbij voor alert opstarten, adrem vereenvoudigen en actief versterken van programma's.

Vitaliseren Sociaal Kapitaal in Nederland

Donderdagmiddag 8 december 2016 was het dan zover. Na meer dan 2 jaar studeren en schrijven heb ik die middag mijn boek onthuld in De Schildkamp in Asperen. Tijdens de boekpresentatie met een afwisselend, interactief programma heb ik op hoofdlijnen uiteengezet wat samenlevingsbrede talentontwikkeling vergt. In onze systemen, binnen organisaties en op individueel niveau. Het vergt de nodige veranderingen op vier niveaus: de samenleving, organisaties, individueel en qua systeemverantwoordelijkheid.  

Profiel

Alertief is mijn onderneming. Ik ben Joost Spithoven en er nog altijd trots op dat ik met Alertief gevraagd word om binnen organisaties mijn bijdrage te leveren. Ik sta bij mijn opdrachtgevers te boek als een energieke, resultaatgerichte interimmanager. In die positie word ik vaak ingehuurd als programmamanager en/of als regisseur van veranderkundige opdrachten. Als regisseur schakel ik vaak professionals uit mijn netwerk in om complexe trajecten te versnellen.

Werkgebied

De afgelopen jaren ben ik veel werkzaam geweest in zowel het Fysiek Domein als het Sociaal Domein. De laatste tijd met gemeenten, welzijns- en zorginstellingen invulling gegeven aan de nieuwe uitdagingen in de dynamische netwerksamenleving. Met de Omgevingsvisie neemt de behoefte aan integraal werken nog meer toe. Inmiddels verleg ik als programmamanager mijn aandacht naar Energieprojecten. Om invulling te geven aan het Energie-akkoord horen woningcorporaties en vastgoedeigenaren nog de nodige energiebesparende maatregelen te realiseren.

Leefwereld mensen

-Ontdekken van talenten
-Sociaal kapitaal verzilveren

Systeemwereld organisaties

-Co-creatief samenwerken
-Kennis als bedrijfskapitaal inzetten

Twitter