Vitaliseren Sociaal Kapitaal in Nederland

24.95

Joost Spithoven heeft een fascinatie voor het moderniseren van organisaties en de samenleving en de bijbehorende groei en ontwikkeling van mensen. Hij zegt zelf: “Het is gaaf als de (door)ontwikkeling van menselijk talent bijdraagt aan een zinvol en gelukkig bestaan. Met het schrijven van dit boek wil ik een lans breken voor samenlevingsbrede talentontwikkeling in Nederland.”

Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland
Joost Spithoven
ISBN 978-90-826158-0-7
NUR: 801

Verzend- en leveringsbeleid

Algemene voorwaarden Webwinkel Alertief

Categorie:

Beschrijving

Recensies

Jan Tilburg; ‘Een boek met gedegen en onderbouwde observaties’
Bij het lezen van ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’ van Joost Spithoven, sprong er een vonk over. Het boek biedt geen goedkope trucs en ingewikkelde vergezichten en analyses. Het zijn gedegen en onderbouwde observaties, voorzien van een gereedschapskist met doeltreffende tools. Maar voordat je het gereedschap kunt toepassen dwingt de auteur je eerst zelf ‘de zijnsvraag’ te stellen. Als zingeving en betekenisgeving bij mensen en in organisaties verloren zijn gegaan, dan kun je poetsen wat je wilt, maar glimmend wordt het niet. Lees wat het boek voor overheden, welzijn- en zorginstellingen, en ook voor woningcorporaties kan betekenen.

Harry ter Braak: ‘Een inspiratieboek dat te denken geeft’
Het boek is systematisch opgebouwd. Elk hoofdstuk bevat een basisredene­ ring en wordt steeds afgesloten met een praktijkvoorbeeld. De auteur introduceert redelijk wat nieuwe begrippen in het begin van het boek. Begrippen die een onderdeel gaan vormen van de ankers die de nieuwe samenleving nodig heeft, zoals ‘amplitie’, ‘flexcurity’ en ‘reflexiviteit’ eigenschappen die organisaties en netwerken nodig hebben om mensen te verbinden en toekomst te bieden. Dat maakt het geen eenvoudig leesbaar boek. Het gaat om ‘het doorgronden van het wereldbeeld’ en de kijk op de eigen leefwereld, in een samenleving gericht op ‘leren van de toekomst’. Kortom een inspiratieboek dat er minimaal in slaagt erg onthecht naar onze dagelijkse werkelijkheid te kijken en regelmatig te denken geeft.

Ron Leenders: ‘Een inspiratieboek; jazeker’
Dat Joost Spithoven aan zijn boek de lange titel ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland – een kantelperspectief op samenlevingsbrede talentontwikkeling’ heeft gegeven zou niemand moeten afschrikken Het is eerder de uitdrukking van de gretigheid waarmee hij de veelomvattendheid van zijn gedachtengoed wil uitdragen. En dat doet hij vervolgens in een aanstekelijk enthousiasme in een boek dat opgebouwd is rondom de centrale ideeën van vooruitgang (als richting), talent (als bron) en zingeving en geluk (als doel). Zijn praktisch uitgewerkte veranderfilosofie is geankerd op vier niveaus: samenleving, organisaties, individuen en systemen. Daarbij is telkens van belang welk sociaal kapitaal er op welk niveau voorhanden is, op welke manier het verder ontwikkeld kan worden en hoe het vervolgens ingezet kan worden (‘gevitaliseerd’).

Dave van Ooijen: ‘Het boek houdt het midden tussen een verfrissende kijk en een knap overzicht van wat er speelt’
Het boek Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland doet aan de ene kant een succesvolle poging om een kantelperspectief op samenwerkingsbrede talentontwikkeling te ontwikkelen. Aan de andere kant weet het niet echt uit te stijgen boven de processen die de veranderende samenleving kenmerken. Desondanks is het een boek dat vooral jonge beleidsmedewerkers in het sociaal domein aan het denken zal kunnen zetten. Het boek in twaalf kloeke hoofdstukken biedt een veelomvattend overzicht van alle facetten die bij talentontwikkeling om de hoek komen kijken. In die zin is het een echt inspiratieboek.

Kyra Cools: ‘Een interessante koppeling tussen organisatieverandering, zingeving, geluk en talentmanagement’
Ik vond in dit inspiratieboek veel herkenning als het gaat over mijn rol als verandermanager in het Sociaal Domein. Wat ik vooral interessant vind in dit boek is de koppeling tussen organisatieverandering , zingeving/geluk en talentmanagent. Het boek vertaalt deze veel gebezigde begrippen door naar wat het voor individuele medewerkers betekent in hun ‘zijn’. De confrontatiematrix in met de verschillende veranderniveaus heeft mij geholpen om mijn andere kijk op wat nodig is te benoemen: inderdaad, het vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland.