Introductie

Alertief is door mij, Joost Spithoven, in 2005 opgericht om organisaties en professionals te ondersteunen bij effectief en efficiënt werken en ondernemen. Aangezien hun omgeving voortdurend in beweging is, streven organisaties en professionals er naar om de juiste balans te vinden tussen het organiseren van continuïteit en het hanteren van dynamiek.
Het gaat daarbij vaak om het door ontwikkelen van de werkwijze(n), verantwoord investeren in de modernisering, actief betrekken en ondersteunen van medewerkers en zo adequaat mogelijk samenwerken in de verschillende netwerken. Vanuit Alertief speel ik daar graag met opdrachtgevers en hun medewerkers alert, adrem en actief op in.
Ik word vaak ingeschakeld bij publieke vraagstukken, zowel in het fysiek domein als in het sociaal domein. Bij voorkeur werk ik als interimmanager met een team professionals aan projecten, die ook een ontwikkelopgave omvat voor de organisatie en de teamleden zelf. Vaak weet ik op een inspirerende wijze de energie, het talent en het leervermogen van de medewerkers te verbinden aan betekenisvol ondernemen, ondersteund door een samenhangende veranderaanpak.
In het kader van de energietransitie ben ik op deze manier de afgelopen 3 jaar bij netbeheerder Enexis aan de slag geweest met het inrichten van het Servicehuis Grondzaken. Met een aantal adviesbureaus is daarbij ook de samenwerking aangegaan voor een flexibele schil. Arcadis is één van deze bureaus. Om een indruk te krijgen van de wijze van (samen)werken verwijs ik naar de video, waarvan de button aan de linkerzijde op deze pagina staat.

Lees meer  
Trajecten Alertief

Om in de dynamische omgeving op basis van belichten, richten en inrichten te kunnen komen tot de juiste verrichtingen, hebben organisaties van doen met intensieve trajecten. Daarbij werk ik vanuit Alertief aan het verbinden van twee hoofdprocessen met de samenhangende veranderaanpak:

  1. Vitaliseren van professionals met structurele aandacht voor hun energie, talent en stressniveau;
  2. Ontwikkelen van duurzaam presterende organisaties met behulp van de passende organisatiebouwstenen en een toegesneden implementatietraject.

Als de omvang van het traject dat vergt, kan ik professionals inschakelen vanuit mijn eigen netwerk.

1
Verandervermogen

De enige zekerheid is dat alles voortdurend in verandering is. De vraag is dus niet of je moet veranderen, maar hoe goed je bent in steeds weer vanuit betekenisgeving te veranderen. Voor het besef daarvan hoort bij een verandertraject invulling gegeven te worden aan de ‘veranderdrivers:’ noodzaak, koers, veranderruimte, betrokkenheid en belemmeringen. Ik ben een voorstander van systemisch transitiemanagement. Dit verbindt de bovenstroom met de onderstroom in de organisatie. Met mijn persoonlijke inbreng en kwinkslagen weet ik daarbij het enthousiasme en de energie te creëren, die nodig zijn om organisaties in beweging te krijgen.

2
Visievorming

Om daadwerkelijk te komen tot een inclusieve samenleving zijn er nieuwe verbindingen nodig tussen bedrijven, overheden en (georganiseerde) burgers. Dit vergt anders kijken, denken en handelen vanuit een wenkend perspectief. Het gedachtengoed van Otto Scharmer ('De essentie van theorie U') biedt vooruitzicht op het inslaan van de weg naar Samenleving 4.0. Zelf heb ik in 2016 het boek geschreven: ‘Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland’. In mijn boek verbind ik samenlevingsbrede talentontwikkeling met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en organisatievraagstukken. Gericht op een zinvol en gelukkig bestaan van mensen.

3

Heeft u vragen?

Neem dan direct contact op

Neem contact op