Alertief: Gemeente Culemborg

Gemeenten

Gemeenten zoeken de balans tussen de participatieve democratie en de representatieve democratie. De omgang tussen netwerken van burgers & vrijwilligers en politici & bestuurders & professionals. Bij de transformatie kan op basis van waarderend creëren de pracht en kracht van mensen ontdekt worden. Met het inzetten van de BuurtApp of een traject op het Wiki-plein.

Welkom

Alertief is een netwerkorganisatie, met programmamanagement als deskundigheid. Alertief staat voor alert opstarten, adrem vereenvoudigen en actief versterken van programma's.

Profiel

Alertief is mijn onderneming. Ik ben Joost Spithoven en er nog altijd trots op dat ik met Alertief gevraagd word om binnen organisaties mijn bijdrage te leveren. Ik sta bij mijn opdrachtgevers te boek als een energieke, resultaatgerichte interimmanager. In die positie word ik vaak ingehuurd als programmamanager en/of als regisseur van transformatieopdrachten. Als regisseur schakel ik vaak professionals uit mijn netwerk in om complexe trajecten te versnellen.

Werkgebied

De afgelopen jaren ben ik veel werkzaam geweest in het Sociaal Domein. Met gemeenten, welzijns- en zorginstellingen invulling gegeven aan de nieuwe uitdagingen in de dynamische netwerksamenleving. Inmiddels verleg ik als programmamanager mijn aandacht naar Energieprojecten. Om invulling te geven aan het Energie-akkoord horen woningcorporaties en vastgoedeigenaren nog de nodige energiebesparende maatregelen te realiseren.

Vitaliseren Sociaal Kapitaal

Met collega’s wissel ik veel van gedachten over al het ‘transformeren’ in Nederland. Uit deze gesprekken is het idee ontstaan om een boek te schrijven over het ‘vitaliseren van het sociaal kapitaal’. Dit najaar komt mijn boek uit. Ik sluit met een visie op de toekomst van Nederland aan op de ervaringen,  die ik de afgelopen 10 jaar vanuit Alertief heb mogen opdoen. Via de nieuwsrubriek van deze website kunt u de voortgang van dit boek volgen.

Leefwereld mensen

-Ontdekken van talenten
-Sociaal kapitaal verzilveren

Systeemwereld organisaties

-Co-creatief samenwerken
-Kennis als bedrijfskapitaal inzetten

Twitter