Overzicht opdrachten

Hieronder zijn enkele interim opdrachten weergegeven, waarbij voor de organisatie(s) sprake was van verandertrajecten met een flinke impact als het gaat om de menskant, samenwerken, communiceren, innoveren en de bijbehorende informatievoorziening.

Verandermanager Grondzaken Netbeheerder Enexis

In kader van de energietransitie grondzaken en de ruimtelijke vraagstukken beter gepositioneerd en samengebracht in het Servicehuis Grondzaken.

Procesadviseur samenwerkingsvormen vrijwilligersorganisaties

In opdracht van de gemeente Veenendaal het Overlegplatform Informele Zorg Vrijwilligersorganisaties evalueren en in het licht van Samenleving 4.0 adviseren op welke wijze de vrijwilligersorganisaties zich kunnen door ontwikkelen (als een Kenniskring)

Kwartiermaker bestuurlijke inrichting Coöperatie Energie Diensten Bedrijf Rivierenland

De positie en rollen van het bestuur van het EDBR op orde gebracht, met het oog op de doorontwikkeling naar de Coöperatie Energie Samen Rivierenland (ESR).

Interim-programmamanager Samenwerkingsverband O3 Heusden

Aansturen van de doorontwikkeling van de organisatie met de (gebieds)teams, het managementteam en het bestuurlijk overleg

Interim-bestuurder brede welzijnsinstelling Trajekt

Na traject als verkenner tijdelijk invulling gegeven aan de functie van bestuurder

Procesmanager doorontwikkeling Sociaal Teams 0-100+ Gouda

Samenvoegen Sociaal Teams Volwassenen en Jeugd in Gouda binnen nieuwe coöperatie.

Verkenner inzake het bestuursconflict binnen welzijnsinstelling Trajekt

Onderzoek doen naar- en rapporteren over mogelijkheden oplossen bestuursconflict

Verkenner samenwerkingsvormen vrijwilligersorganisaties

Adviseren over doorontwikkelen vrijwilligerswerk op het vlak van informele zorg in Veenendaal

Interimmanager bedrijfsvoering Regionaal Archief Rivierenland

Implementatiemanager voor het verbetertraject van het RAR

Fusiemanager brede welzijnsorganisatie Welzijn op Waarde

Fusieproces vier instellingen in Noord Oost Brabant versnellen en implementeren

Interim-bestuurder Stichting ONS welzijn;

Aansturen nieuwe (brede) welzijnsorganisatie met 330 medewerkers bij kanteling en opschaling

Programmamanager Sociaal Domein gemeente Rhenen

Regie voeren over de transities Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

Regisseur Sociaal Domein gemeente Gorinchem

Uitlijnen van de ambtelijke keuzevorming en de bestuurlijke besluitvorming rond de transities

Procesmanager transformatie Cluster Samenleving gemeente Delft

Doorvoeren nieuwe sturingsfilosofie binnen het nieuwe cluster

Regisseur Visie ontwikkelingstraject ‘Wij Zijn Buren 2030’ in gemeente Buren

Regie en procesmanagement van het visietraject in vier fasen; ontwerpen van de gemeentelijke visie

Interimhoofdafdeling Beleid Hoofdafdeling Welzijn gemeente Zoetermeer

Leidinggeven aan afdeling en vormgeven veranderopdracht ten aanzien van de afdeling