Organisatie & netwerkpartners

Alertief richt zich op verandertrajecten, waarbij de complexiteit vraagt om een samenhangende aanpak. Alertief bestaat uit een eigen bureau, dat bekende zelfstandige professionals uit het netwerk kan inschakelen waar de opdrachten dat vergen. Alertief gaat met enkele netwerkpartners bouwen aan een netwerkorganisatie, om met elkaar bij gebiedsontwikkeling doorbraken te bevorderen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Organisatie bureau Alertief

Alertief is als bureau opgericht voor organisatieadvies en interim-opdrachten. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn Joost Spithoven (DGA) en Meriam Voorn (projectsupport) verantwoordelijk.

Vanuit Alertief zijn meer dan 25 gekwalificeerde professionals inzetbaar bij zowel organisatievraagstukken als vernieuwende projecten. Hun expertise ligt op het vlak van het doorvoeren van veranderingen. Vanuit verschillende rollen variërend van adviseur, procesmanager, projectmanager tot coach.

Netwerkpartners

Gebiedsgericht oppakken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken op basis van een integrale aanpak (sociaal, fysiek en economisch) vergt de nodige doorbraken. Dit kan enkel met behulp van de diversiteit aan bevlogen talenten in het werkgebied, die bereid zijn met elkaar de juiste acties te verrichten. Alertief draagt daar actief aan bij. Vanuit dit wenkend perspectief worden burgers, overheden en bedrijven op basis van procesparticipatie verleidt tot een onorthodoxe aanpak, nieuwe verdienmodellen en gedurfde samenwerkingsconstructies. Binnen het netwerk van  Alertief noemen we dit ‘de kunst van het (f)luisterpartnerschap’. Samenlevingsbrede talentontwikkeling op weg naar een zinvol en gelukkig bestaan, speelt bij dit alles een belangrijke rol. Onderstaand de netwerkpartners waarmee op deze manier aan gebiedsgericht werken invulling wordt gegeven.

Corine Schuil - Zelfstandig bestuurskundig adviseur

Verrichten van onderzoek, verstrekken van adviezen en invulling geven aan programmamanagement in het Sociaal Domein

Frans Hoebink Arbeidskundig Bureau

Beschikbaarheid, inzetbaarheid en belastbaarheid van mensen is waar het om draait in verkrijgen en behouden van werk. Los van bestaande conventies wordt steeds gezocht naar een oplossing voor waar dit schuurt, hikt en stikt. http://www.franshoebink.nl

Devilee Management Consultancy

Ondersteuning en advisering van organisatieveranderingstrajecten op basis van dialoog met alle belanghebbenden

www.devilee-managementconsultancy.nl
EigemanID

Ondersteunen en faciliteren bestuurlijke processen, binnen en tussen organisaties

www.eigeman-id.nl
Openhartigheid

Inzet en betrokkenheid bij verandering door een openhartige houding tegenover drijfveren van individuen

www.openhartigheid.nl
Schep je leven

Vanuit persoonlijke groei, het beste van onszelf delen voor een vitale samenleving.

www.schepjeleven.nl
STOUD

Trend- en communicatiebureau

www.stoud.eu
Vuur en Vlam

Werken en leven met passie

www.in-vuur-en-vlam.info
Wijkconnect

Online wijkplatform met de missie 'mensen verbinden in de wijk'; innovatie samen met bewoners, non-profits en ondernemers

www.wijkconnect.com
Yellow Wings

Teambuilding, communiceren en samenwerken zoals in de luchtvaart in één dag!

www.yellowwings.nl
Yours

Verandermanagement, samenwerking, cultuur en management van processen

www.yours-dvm.com/Jan-Tilburg.php