Wijkverbindingen vanuit verbondenheid

Creëren van toegang en kansen in buurten en wijken.

Om voor de bewoners in een buurt meer zelfsturing en zelfbeheer mogelijk te maken, loont het om steeds weer de verbinding te maken tussen hun individuele leefwerelden èn de systeemwerelden van maatschappelijke organisaties die in de buurt actief zijn. Onderdeel van het proces is onder andere om steeds scherp in beeld te hebben welke identiteits-veranderingen er in de buurt of wijk zijn en hoe het gewenste streefbeeld eruit ziet. De rol van procesregisseur is hierbij van cruciaal belang. Deze is met name gericht op processen faciliteren en mensen verbinden tussen concepten en contexten, zowel intern als extern.
Meer hierover? leest u dan hier verder.

%d bloggers liken dit: