Visieontwikkeling Buren 2030

Onder de noemer “wijzijnburen.nl” begeleidt Alertief het visietraject voor de gemeente Buren met haar 15 kernen. Inmiddels zijn 11 kernen bezocht. De bewoners zijn enthousiast over het programma op deze kernavonden. Er wordt gewerkt aan een document waarin de Hoofdlijnen van de Visie worden neergezet. De raad gaat daar op 15 december 2009 het eerste debat over voeren. De definitieve visie wordt in mei 2010 door de nieuwe raad vastgesteld. Dan wordt er weer een ronde langs alle 15 kernen gemaakt. Duidelijk is dat ‘krimp’ van het aantal inwoners op het platteland aandacht behoeft. Gemeente Buren doet daarom in beginsel mee met de actie van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG laat de komende tijd de Bus van de Toekomst door Nederland rijden, waarmee aandacht voor de krimp gevraagd wordt. Het voornemen bestaat om de bus eind november 2009 door enkele kernen van Buren te laten rijden, als opwarmer voor het raadsdebat in december.

%d bloggers liken dit: