Tesseract ‘Vitaliseren veerkracht’

Het jaar 2020 met het Corona-virus heeft ons allemaal geleerd hoe belangrijk veerkracht is. Veerkracht heeft op samenlevingsniveau veel van doen met (weer) geloof en vertrouwen hebben in de vooruitgang. Op groepsniveau is veerkracht van belang met het oog op effectief en efficiënt samenwerken binnen- en tussen groepen. Dit alles vergt zeker op individueel niveau de nodige psychologische flexibiliteit. De samenhang en wisselwerking tussen al deze processen zijn weergegeven in het ‘tesseract’ vitaliseren veerkracht. Op basis van dit model kunnen we met elkaar gaan ontdekken hoe toekomstige veranderingen nog integraler en met inclusieve proceskanten vorm zijn te geven.

%d bloggers liken dit: