Geef kinderen de ruimte

Begin maart is het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ in Den Haag gepresenteerd. Dit plan (opgesteld door Brancheorganisatie kinderopvang, MOgroep en POraad) bestaat uit tien concrete punten, die ertoe leiden dat overbodige wet-en regelgeving worden geschrapt en het toezicht op het onderwijs en kinderopvang beter op elkaar worden afgestemd. Het actieplan geeft duidelijk aan dat kinderopvang en onderwijs experimenteerruimte willen.

%d bloggers liken dit: