De roep om visievorming en verstand van zaken wordt steeds luider!

Het kabinet Rutte II kende in 2012 een lastige start. Een uitruil van onderwerpen tussen de VVD en de PvdA  om te komen tot saneringsmaatregelen. Zonder een onderliggende samenhangende visie op de verschillende ‘markten, waarop deze maatregelen betrekking hebben. Lees hier het hele artikel over hoe de maatschappelijke èn economische omstandigheden dwingen tot visievorming en keuzes.

%d bloggers liken dit: