Verkenner samenwerkingsvormen vrijwilligersorganisaties

Adviseren over doorontwikkelen vrijwilligerswerk op het vlak van informele zorg in Veenendaal