Verkenner inzake het bestuursconflict binnen welzijnsinstelling Trajekt

Onderzoek doen naar- en rapporteren over mogelijkheden oplossen bestuursconflict