Interimhoofdafdeling Beleid Hoofdafdeling Welzijn gemeente Zoetermeer

Leidinggeven aan afdeling en vormgeven veranderopdracht ten aanzien van de afdeling