Interim-programmamanager Samenwerkingsverband O3 Heusden

Aansturen van de doorontwikkeling van de organisatie met de (gebieds)teams, het managementteam en het bestuurlijk overleg