Interim-bestuurder Stichting ONS welzijn;

Aansturen nieuwe (brede) welzijnsorganisatie met 330 medewerkers bij kanteling en opschaling