Interim-bestuurder brede welzijnsinstelling Trajekt

Na traject als verkenner tijdelijk invulling gegeven aan de functie van bestuurder