EigemanID

Ondersteunen en faciliteren bestuurlijke processen, binnen en tussen organisaties

Openhartigheid

Inzet en betrokkenheid bij verandering door een openhartige houding tegenover drijfveren van individuen

Schep je leven

Vanuit persoonlijke groei, het beste van onszelf delen voor een vitale samenleving.

STOUD

Trend- en communicatiebureau

Wijkconnect

Online wijkplatform met de missie ‘mensen verbinden in de wijk’; innovatie samen met bewoners, non-profits en ondernemers

Yellow Wings

Teambuilding, communiceren en samenwerken zoals in de luchtvaart in één dag!