Werkconferentie Lokaal maatwerk vanuit nieuwe verhoudingen gemeente & woningcorporatie

Joost Spithoven en Willem van Leeuwen hebben deze werkconferentie samen ontwikkeld. Met de bedoeling gemeenten en woningcorporaties op maat gesneden te begeleiden bij hun uitdaging(en) om samen de nieuwe ontwikkelingen en de relatie vorm en inhoud te geven. Vraagstukken verbinden die raken aan huisvesting, het sociaal domein, energie en duurzaamheid en de daarmee verband houdende innovaties. Enerzijds beschouwend, maar anderzijds ook met de praktische insteek van wat er nu bij de gemeente en de woningcorporatie voor de voeten ligt. Lees meer in bijgaande brochure.

%d bloggers liken dit: