VIP-dag STOUD: Frisse Blik op marketingstrategie Alertief

De mailing van Ilse Tempelaars over de ‘Frisse Blik’ op je eigen marketingstrategie, was precies waar ik ‘nu’ met mijn producten en diensten in het sociaal domein aan toe ben. De Persoonlijke VIP-dag, zoals ik die 6 augustus met een High-end programma heb doorlopen, zit logisch in elkaar. Er is een juiste focus op de klanten/opdrachtgevers. Door haar concrete aanpak kan ik mij toch weer beter inleven en dichter bij gemeentesecretarissen en directeuren Welzijn van gemeenten tot 50.000 inwoners gaan begeven. We hebben geconcentreerd gewerkt aan mijn eigen vervolgstappen in deze marketingstrategie. Ilse is professioneel zonder meer gericht op een uitkomst aan het eind van de dag, maar gelukkig nog steeds erg veel Ilse. Het geeft een goed gevoel om steeds door haar onderbroken te worden bij het ambitieus werken aan deze uitkomst! Andere ondernemers kan ik zeker zo’n VIP-dag met Ilse aanbevelen

%d bloggers liken dit: