Sweet Politics

Alertief heeft 24 februari de workshop “Sweet Politics in Zoetermeer” gegeven. Deze workshop was speciaal opgezet voor jonge ambtenaren en trainees. De workshop ging onder andere in op de vraag ‘ Wat is de kern van politiek handelen?’ Vervolgens werd via het zogenaamde ‘veterproces’ bekeken hoe vraagstellingen van bewoners via de ambtelijk en bestuurlijke weg tot oplossingen leiden. De ambtenaren zijn daarna in drie groepen verdeeld. Iedere groep kreeg een casus uit te werken via de vetermethode.

%d bloggers liken dit: