Stevige zelfevaluatie toezichthouders woningcorporatie

De Governancecode Woningcorporaties bepaalt dat de RvC of RvT elk jaar het eigen functioneren met de leden in eigen kring en/of met een onafhankelijke buitenstaander (adviseur) bespreekt. Vanuit de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) is er onlangs een experiment uitgevoerd waarbij twee corporaties peer-to-peer invulling hebben gegeven aan externe zelfevaluatie. Joost Spithoven heeft aan dit experiment deelgenomen als vz RvC van Ons Doel te Leiden. Lees hier de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

%d bloggers liken dit: