Sociale Top 2015

Trots zijn we op de persoonlijke uitnodiging die Joost Spithoven heeft ontvangen van Minister Ronald Plasterk van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om 30 november deel te nemen aan de Sociale Top 2015 in Zwolle. Op persoonlijke titel is Joost uitgenodigd omdat hij in de afgelopen periode blijk heeft gegeven van een bovengemiddelde betrokkenheid en innovatief vermogen in het sociaal domein. Voor Alertief voelt dit als een bekroning op het 10-jarig jubileum van Joost als ondernemer in het publieke domein.

%d bloggers liken dit: