Samen met inwoners invulling geven aan een vitale leefomgeving.

De Gemeente Alphen aan den Rijn wilde graag meer doen om bewoners te betrekken bij hun leefomgeving. Joost Spithoven heeft als programmamanager, het zogenaamd Gebiedsgericht werken geïntroduceerd bij de gemeente. Niet alleen de mensen in het gemeentehuis maar ook de inwoners werden actief aan het werk gezet om invulling te geven aan dit concept.

Joost begeleidt de gemeente Alphen aan den Rijn bij Gebiedsgericht werken, en zegt hier het volgende over; “ik ben overtuigd van de kracht van gebiedsgericht werken met partners aan ingewikkelde vraagstukken. Het interactief betrekken van inwoners en samen op zoek naar een nieuwe aanpak waar daadwerkelijk de juiste samenhang wordt gezocht om te komen tot werkbare, duurzame oplossingen. Transparant samen stappen zetten, waarbij de kracht van kleine collectieve verbanden van inwoners zo goed mogelijk worden ingezet.”

Onder andere in Koudekerk aan den Rijn heeft dit geresulteerd in een online dorpsplatform, dat zorgt voor zichtbaarheid, ontmoeting en verbinding. De bewoners hebben de regie en krijgen de vrijheid van de gemeente.

De resultaten na twee maanden zijn veelbelovend!

%d bloggers liken dit: