Regisseur Sociaal Domein gemeente Gorinchem

Begin van deze maand augustus ’14 is Joost van start gegaan in Gorinchem als regisseur sociaal domein. Het is de bedoeling het komend jaar in ieder geval de regiefunctie van de gemeente te versterken, tussen het bereiken van maatschappelijk rendement en het moderniseren van de (eigen) bedrijfsvoering. Daarnaast komt het inrichten van de beleidsprocessen aan de orde, met de accenten op burgerparticipatie en integrale beleidsadvisering. En last but not least geldt het samenhangend verbinden van de gemeentelijke organisatie met de regio, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven als een belangrijk onderdeel van deze (interim-)opdracht.

%d bloggers liken dit: