Pilot Buurtkracht

Wijken en buurten vormen voor bewoners een belangrijk houvast in hun dagelijks bestaan. De leefbaarheid en voorzieningen in de wijk of buurt spelen bij veel facetten een rol. Dan gaat het over wonen, ontmoeten, boodschappen doen, naar school gaan of naar het wijkcentrum. De kwaliteit van het leven van alledag in de eigen buurt is erg belangrijk voor het levensgeluk van mensen.

Het sociaal vertrouwen is in Nederland afgelopen jaren afgenomen. Er ligt dus een behoorlijke kluif op de borden van gemeenten, woningcorporaties, scholen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Alertief Management heeft een nieuw uitwisselingsconcept ontwikkeld, waarbij de bestuurders van deze instellingen op een bijzondere wijze ervaringen kunnen uitwisselen. Zij gaan als ‘topspelers’ ontdekken welke innovatie qua aanpak en professioneel netwerk in de buurt nodig is, om met elkaar beter aan te sluiten op de behoeften van de mensen uit de buurt.

%d bloggers liken dit: