Passend Onderwijs: een mooi voorbeeld

Één van onze Alertief netwerkpartners (Monique) heeft onlangs meegewerkt aan een artikel over haar hoogbegaafde authistische zoon Robin die geslaagd is voor zijn VWO. Wij vinden dit een mooi voorbeeld van Passend Onderwijs omdat het gaat over het herkennen van talenten. Lees ook het artikel ‘Koester onze gierzwaluwen’!

%d bloggers liken dit: