Overlegplatform vrijwilligersorganisaties in Veenendaal in de maak

In juli van dit jaar vond in het Ontmoetingshuis in Veenendaal de startbijeenkomst plaats voor de Veenendaalse vrijwilligersorganisaties om tot een overlegplatform te komen. Deze startbijeenkomst had als doel een begin te maken aan een verbeterde samenwerking, onderling en met de gemeente. Joost Spithoven heeft deze bijeenkomst begeleid. Hij was hiervoor gevraagd in verband met zijn adviesrapport vanuit Alertief Management over de wijze waarop een overlegplatform nieuw leven in Veenendaal ingeblazen zou kunnen worden.

Door de nieuwe wethouder Martijn Beek en beleidsadviseur Emmy van Brakel werd op verzoek van Joost Spithoven aangeven welke ideeën en plannen er nu binnen de gemeentelijke organisatie leven. Dit werd onder meer uitgelegd met behulp van grote planborden met het Speelveld 2020. Vervolgens konden de aanwezige vrijwilligers deze informatie met elkaar bespreken en aangeven op formulieren wat ze ervan vonden en hoe dit zich verhoudt tot hun vrijwilligersorganisatie en hun ambities/doelen.

De gemeente Veenendaal heeft alle input verzameld en er ter plekke een samenvatting gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten. Op basis daarvan werd er een eerste ‘spoorboekje’ geformuleerd met de prioriteiten voor de komende periode. Daarmee gaat de gemeente Veenendaal na de zomervakantie samen met de vrijwilligersorganisaties actief aan de slag, zodat het overlegplatform daadwerkelijk vorm gegeven wordt.

%d bloggers liken dit: