Oprichting Stichting Gebiedsgerichte SROI

Op 20 juli 2020 zijn de statuten per akte bij het kantoor Huijbregts Notarissen & Adviseurs gepasseerd. Het doel van deze stichting staat duidelijk vermeld in de statuten: het bemiddelen in, het begeleiden en organiseren van duurzame oplossingen voor de begeleiding van mensen met beperkingen of een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). De beide directeur-bestuurders Frans Hoebink en Joost Spithoven richten zich daarbij met een gebiedsgerichte aanpak op deelnemers uit de Banenafspraak. Om dit mogelijk maken gaat de stichting bij aanbestedingen van grote organisaties het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap versterken door de geplande SROI-budgetten te koppelen aan kansrijke projecten voor de doelgroep in het werkgebied. Daarbij staat centraal dat mensen uit de Banenafspraak aan de slag gaan met wat zij kunnen binnen een context waarin dat gefaciliteerd wordt. De stichting wil vanuit verwondering en nieuwsgierigheid de gaten binnen de arbeidsmarkt vullen. Op deze manier kan er voor iedereen werkgeluk gecreëerd worden.

%d bloggers liken dit: