Oprichting Energiebank Rivierenland?

De Coöperatie Energie Samen Rivierenland ondersteunt het volgende initiatief:
In Rivierenland is het de bedoeling dat in het kader van de energietransitie alle inwoners in dit gebied de komende jaren maatregelen kunnen nemen om energie te besparen, en op een duurzame manier elektriciteit kunnen gebruiken en hun huis kunnen verwarmen. Met behulp van de Energiebank Arnhem willen we (RES regio Rivierenland) de Energiebank Rivierenland oprichten. Deze organisatie gaat lokale initiatieven voor het voorkomen van energiearmoede ondersteunen. Energiebank Rivierenland maakt afspraken met fondsen en gemeenten. Tijdens een online startbijeenkomst op 27 mei worden initiatieven en ideeën besproken. Deze live-uitzending ‘voorkomen energiearmoede’ vindt donderdagavond 27 mei plaats van 19.30-21.00 vanuit Studio Buitenhuis Buren. Informatie over deze uitzending is op te vragen bij Jur Marringa 06-30582420

%d bloggers liken dit: