Meeloopdag RvT NMO (Netwerk Maatschappelijke Ontwikkeling)

Maandag 18 maart 2024 is Joost Spithoven in Goes geweest voor een Meeloopdag bij Spring Jeugdhulp. Hij was -net zoals de andere toezichthouders- onder de indruk van de spirit en het professionele gehalte van de medewerkers. De toezichthouders vonden het fijn om op zo’n laagdrempelige wijze met elkaar om de tafel te kunnen zitten. Hieronder nog enkele bevindingen van Joost, op basis van de gesprekken die hij heeft gevoerd.

Bedrijfspand Industrieweg Goes

Wat mij betreft minder toegankelijk voor de cliënten en (con-)collega’s van Spring Jeugdhulp. Dit is een herkenbaar uiterlijk voor bedrijfshuisvesting, waarbij de trap naar de hoofdingang zeker niet geschikt is voor gehandicapte mensen. In het kantoor worden – mede door de groei – de werkruimtes te beperkt. Al met al wat aandachtspunten om te betrekken bij de verdere koers met de ondernemersactiviteiten voor de 13 gemeenten in Zeeland. Neem daarbij ook mee hoe met vergaderingen in Brabant of Zeeland een goede balans gevonden kan worden qua ruimtes en reizen.

Team Kind in Scheiding

Ik heb een heldere inleiding gekregen van de werkzaamheden van het team. Hoe zij vooral invulling geven (en willen blijven geven) aan hun adviesrol. De workload neemt toe; het is zaak om als team niet steeds dieper in de dossiers getrokken te worden. Bij het oplopen van de wachtlijsten hoort hun hulpaanbod niet als een ‘geitenpaadje’ gebruikt te gaan worden. Daarvoor hebben zij dan ook hun werkproces aangescherpt. Meer zichtbaar worden aan de voorkant van scheidingszaken (bijvoorbeeld via huisartsen en de advocatuur). Ze werken aan een publiekscampagne om dit te bewerkstelligen.

Aanvullend heb ik een aantal casusbesprekingen bijgewoond. Wat gaat het dan soms om een triest leed, dat rondom kinderen ontstaat…… De zeven medewerkers die deelnamen aan het casusoverleg gaan nauwgezet te werk. Naast de dossiervorming hebben we kort stilgestaan bij het (verder) uitlijnen van de ‘moresprudentie’ binnen het team. Kan mogelijk gaan helpen bij het verder op orde brengen van werkprocessen/bedrijfsvoering in de keten.

Jeugdprofessionals

Met 9 jeugdprofessionals (inclusief een stagiaire) kennis mogen maken. Zeer verschillende frisse karakters, met een leuke variëteit aan talent en bezigheden. Inzicht gekregen in het onderscheid aan taken; variërend van casusregie, ambulant werk, kinderspelvormen en preventieve interventies voor ouders en hun baby tot en met 12 maanden. Het kan niet anders dan dat hun professionele (team)work tot goede resultaten en goede naam bij de gemeenten in Zeeland zullen leiden. Wordt interessant welke opgaven mogelijk nog meer in Zeeland de organisatie MEE/Spring te wachten staan.

Informele lunch

Tijdens de lunch is er kennisgemaakt met de voorzitter van de COR. Op zijn verzoek hebben we aan de medewerkers uitgelegd wat wij als RvT als ‘ons werk’ zien.

%d bloggers liken dit: