Maatschappelijke Kanteling

De inspirerende vraag; Bekijk jij de maatschappelijke kanteling over grenzen heen? Zie jij nieuwe verbindingen? heeft vrijdag 16 september onder de aanwezige deelnemers van de werkconferentie nieuwe inzichten opgeleverd. Onder andere verkegen via het verhaalkastje, het speeddaten, De Prinsenhof en het leven volgens BonVie. De belangrijkste boodschap was, dat men anders om moet gaan met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is vooral herbezinning op besturingsfilosofies bij organsisaties noodzakelijk, waarbij inzet nodig is van positioneel naar transactioneel denken en handelen.

%d bloggers liken dit: