Lokale energiecoöperaties ‘ Samen aan de slag’ in Regio Rivierenland

Op 8 oktober 2021 heeft Joost Spithoven op het Betuws Wijndomein als moderator opgetreden bij de bijeenkomst van vijf lokale en één regionale energiecoöperatie in de Regio Rivierenland. Deze middag is met de 19 deelnemers de belangstelling gepeild als het gaat om:
– elkaar als kennisnetwerk ontmoeten en beter leren kennen;
– op het vlak van de energietransitie mee te doen aan ‘wat kan ik brengen?’ en ‘wat kan ik halen?’

Na een korte introductie en kennismakingsronde is iedereen concreet aan de slag gegaan om in wisselende groepssamenstellingen met elkaar 3 mandjes te vullen, waar mogelijk voortaan uit valt te putten en waar met elkaar aan kan worden bijgedragen. De uitkomsten van de groepssessies zijn op tafellakens vastgelegd. Op basis van deze tafellakens is per mandje vervolgens een top 3 aangegeven.

Diensten
1. Wat gebeurt er regionaal; ook op strategisch niveau?
2. Hoe maken we naar elkaar zichtbaar wat er al wordt ondernomen en gebeurt?

Projecten
1. Zonprojecten inclusief de voorfinanciering
2. Netinpassing (in relatie tot netbeheerder Alliander)
3. Uitwisseling best practises

Kennis
1. Delen informatie: fysiek en digitaal
2. Business cases delen om over te kunnen sparren
3. Het DNA (de natuurlijke aard) van de energiecoöperaties

Een kleine groep verkenners gaat kijken hoe aan deze ‘toppers’ een vervolg gegeven kan worden. Daarbij zal ook naar de balans tussen mensen en middelen gekeken worden.
Vervolgens was er een rondleiding op het Betuws Wijndomein en kan er wijn geproefd worden. Bij het vertrek kregen de deelnemers als blijk van waardering een mandje met wat traktaties mee.

%d bloggers liken dit: