Laatste loodjes Toekomstvisie Buren 2030

Nog twee openbare bijeenkomsten en dan is de Toekomstvisie Buren 2030 een feit. Op 18 november aanstaande is er een informatiebijeenkomst voor alle geinteresseerde inwoners. Zij worden door de raad uitgenodigd met een ‘bedankkaart’.
Een kleine maand later vindt op 14 december 2010 het laatste raadsdebat over de visie plaats. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven het door Alertief voorgestelde Wonen-plus-scenario te willen gaan uitwerken. Het college ziet de kansrijkheid van dit scenario richting kwalitatieve maatschappelijke voorzienigen.
De visie van Buren vormt al een bouwsteen voor het proces van visievorming dat binnen Regio Rivierenland wordt opgestart. De keuzes van Buren op het vlak van woningbouw, recreatie, natuur en economie gaan tevens worden ingebracht bij de provincie Gelderland, in het kader van de Ruimtelijke Verkenningen 2040.

%d bloggers liken dit: