Kwartiermaker Gebiedsgericht Werken in Alphen aan den Rijn

Onlangs is Joost Spithoven gestart als kwartiermaker gebiedsgericht werken bij gemeente Alphen a/d Rijn. De gemeente heeft het grondgebied verdeeld in vijf (werkgebieden). Gebiedsgericht werken is voor de gemeente doen wat nodig is om resultaten met en voor de dorpen en wijken te behalen. Vanuit de gedachte dat inwoners, bewonersorganisaties en ondernemers vaak het beste weten wat er leeft in het gebied. Het betekent voor de gemeentelijke organisatie weten wat er speelt, van buiten naar binnen werken en de leefwereld van inwoners en ondernemers zien als vertrekpunt van handelen. De gebiedsgerichte aanpak betekent goed naar elkaar luisteren, samenwerken en maatwerk leveren. Het vraagt een gemeente brede werkwijze voor zowel de gemeentelijke organisatie als voor de maatschappelijke partners in de wijken en dorpen, waarbij werkzaamheden integraal zijn afgestemd per gebied. Werkzaamheden uit het fysiek domein en het sociaal domein horen via netwerken van mensen beter verbonden te worden. Om zo collectief effectief en individueel effectief te opereren. In deze komen de kennis en ervaring die Joost Spithoven heeft opgedaan in beide domeinen goed uit, gecombineerd met zijn achtergrond als organisatieadviseur. Hij is gestart als kwartiermaker in twee gebieden, waarbij hij vanuit zijn rol als kwartiermaker tevens invulling gaat geven aan het voorzitterschap van de beide gebiedstafels.

%d bloggers liken dit: