Jongeren gemeente Rhenen laten van zich horen

Afgelopen 5 september zijn er een aantal jongeren uit de gemeente Rhenen bij elkaar gekomen om te praten over de visie sociaal domein. Heel inspirerend en verrassend. Er werd hard gewerkt, goed naar elkaar geluisterd en ideeën werden met elkaar gedeeld. De uitkomsten bespreekt de projectleider Jeugd, Corine Schuil, verder met de betrokken ambtenaren. De aanwezige jongeren waren zo vol vuur, dat ze het eindtijdstip niet meer belangrijk vonden en nog een uur langer bleven. Om 22.00 uur riep de projectleider dan ook: ‘het is mooi geweest, nu gooi ik jullie eruit!’

%d bloggers liken dit: