Interim-bestuurder Ons Doel

1 november 2014 is mevrouw Karin Rosielle als interim-bestuurder aangetreden bij woningstichting Ons Doel te Leiden. De heer Jim Schuyt is ingeschakeld om, als volkshuisvestelijk expert, de huidige en toekomstige ontwikkelingen te analyseren. De focus ligt op helderheid verkrijgen over de toekomstige koers, het maatschappelijk ondernemerschap in Leiden en de relatie met de eigen organisatieontwikkeling.  Het recente rapport van de enquêtecommissie De Vries onderstreept het belang van deze aanpak.

 

 

%d bloggers liken dit: