Interactie-bijeenkomst Regie op de ruimtelijke ontwikkeling

De introductie van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening vergt meer regie vooraf op de ruimtelijke ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Het er juridisch doorheen krijgen of tegenhouden van plannen is niet meer aan orde. Hiervoor heeft Alertief een dagprogramma voor een andere oriëntatie uitgewerkt. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden op een verschillende niveau van initiatiefneming en samenwerking vindt de interactie plaats met groepen professionals over visievorming, integraliteit en interactiviteit.

%d bloggers liken dit: