Inspirerende bijeenkomst transitie Jeugdzorg

11 april heeft er in de gemeente Rhenen een inspirerende bijeenkomst plaatsgevonden over de komende transitie in de Jeugdzorg. Joost Spithoven stuurt, als procesregisseur van het sociaal domein binnen de gemeente Rhenen, de totale visievorming aan in het kader van decentralisatie van de rijkstaken. Als onderdeel daarvan voert hij de regie over het transitieproject Jeugdzorg. Deze avond is een mooi voorbeeld geweest van: bundelen van kennis, ervaring uitwisselen en verbinding maken. Deze bijeenkomst heeft hij, samen met Corine Schuil, geleid. Lees hier het persbericht.

%d bloggers liken dit: