Impressiebeelden Toekomstvisie Buren 2030

Deze beelden laten in vogelvlucht zien hoe de Toekomstvisie voor de gemeente Buren 2030 tot stand is gekomen. Door bewoners, dorpsbelangenverenigingen, maatschappelijke instellingen en de Provincie bij het proces te betrekken is de uiteindelijk vastgestelde visie een breed gedragen ‘droom’ geworden.

%d bloggers liken dit: