Hoge scores Woningstichting Ons Doel bij visitatie 2015-2019

Woningstichting Ons Doel heeft opmerkelijk hoog gescoord bij de visitatie, die door Pentascope in de periode van januari t/m maart 2020 is uitgevoerd. Naast de hoge scores over de periode 2015-2019 vervult de duidelijke onderbouwing van de scores de woningstichting met trots.

Ons Doel is erin geslaagd in Leiden weer een betekenisvolle sociale waarde creatie te faciliteren, die vitale mensen beweegt in hun woonomgeving. Met elkaar maken de bewoners van huis hun thuis. Het gerealiseerde Nico van der Horst park met 100 tijdelijke woningen is daar een goed voorbeeld van. Vooral met het oog op de opbouw van dit stukje Leidse samenleving en de flexibiliteit en duurzaamheid van deze woningen.

Een paar issues springen er duidelijk uit in het Visitatierapport:
– Ons Doel heeft het ‘Goed voor elkaar’ en is‘Goed voor elkaar’;
– De gelijkwaardigheid waarmee binnen Ons Doel via co-creatie het beleid wordt ontwikkeld;
– Het maatschappelijk ondernemend karakter van Ons Doel, gebaseerd op eenvoud en duidelijkheid;
– Het grijpen van kansen door Ons Doel als die zich voordoen;
– De strategievorming en prestatiesturing binnen Ons Doel via het toezichts- en toetsingskader.

In zijn rol van voorzitter van de raad van commissarissen heeft Joost Spithoven dit toezichts- en toetsingskader in 2017 geïnitieerd en voor zijn afscheid in maart 2018, samen met de andere commissarissen en de directeur-bestuurder, weten af te ronden. Op basis van de metafoor ‘hoe ziet bij ons het restaurant, de keuken en de boekhouding eruit’ voor onze huurders, is de ordening aan processen en instrumenten aangebracht, die voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan deze uitkomsten. In het rapport geeft Pentascope de raad van commissarissen dan ook een compliment voor de wijze waarop het zijn maatschappelijke rol vervult.

%d bloggers liken dit: