HIER opgewekt

29 November jl heeft Joost Spithoven, in zijn rol als bestuurder van de coöperatie Energie Samen Rivierenland, een bijdrage geleverd aan het Programma Evenement HIER opgewekt te Bussum. Doel van het Evenement was om zoveel mogelijk overheden en landelijke lokale initiatieven -op het gebied van energietransitie- samen te brengen om te komen tot toekomstgerichte oplossingen, daar waar het gaat om het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord.
Op initiatief van de coöperatie Energie Samen, is er een energietransitie project opgestart voor mensen met een kleine portemonnee. Dit project is die dag in één van de deelsessies toegelicht

%d bloggers liken dit: