Doorontwikkeling Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland

Het huidige bestuur van het Coöperatief Energie Dienstenbedrijf Rivierenland B.A. (EDBR) heeft besloten om de positionering en inrichting van het EDBR te (laten) toetsen op vorm en inhoud. De bedoeling is om het huidige EBDR door te ontwikkelen naar een professionele organisatie, waarin rond de sturing en beheersing een duidelijk onderscheid is aangebracht tussen de verantwoordelijkheden van het bestuur en van de directie (gericht op het dagelijks functioneren van de werkorganisatie). Als eerste stap gaan het financieel en het juridisch systeem op orde gebracht worden. Belangrijke uitkomst daarbij is, dat aan de buitenwacht aangetoond kan worden dat binnen de coöperatie de Governance op orde is.

Joost Spithoven is als kwartiermaker betrokken bij deze doorontwikkeling van het Coöperatief Energie Diensten Bedrijf Rivierenland. Nadat het onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur helder is gemaakt. gaan vervolgens de positie en rollen van het bestuurders ten opzichte de algemene ledenvergadering van de coöperatie uitgekristalliseerd worden.

 

%d bloggers liken dit: