Coöperatieve vereniging ‘Energie Samen Rivierenland’

Energiecoöperaties in de regio werken samen onder coöperatieve vereniging ‘Energie Samen Rivierenland’

De energietransitie is in volle gang en burgers spelen daar een belangrijke rol bij. In steeds meer gemeenten zijn er lokale energiecoöperaties die particulieren en bedrijven helpen om minder energie te gebruiken en steeds meer duurzame energie op te wekken.
In regio Rivierenland werken deze coöperaties samen onder de naam Energie Samen Rivierenland. Doelstelling is niet alleen om met elkaar samen te werken maar ook om meer samen te werken met gemeenten, bedrijven, verenigingen etc. Voorbeelden zijn daarvan Het Nieuwe Wonen Rivierenland; het energieloket voor energiebesparing en Betuwestroom; het lokale merk voor in de Betuwe duurzaam opgewekte stroom.
Ook kunnen bedrijven een beroep doen op Energie Samen Rivierenland voor hulp bij energiebesparing en plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Gemeenten en provincie ondersteunen dat weer financieel.
Op 9 oktober jl werd de samenwerking afgetrapt met een minisymposium. Joost Spithoven heeft als (beoogd) bestuursvoorzitter van Energie Samen Rivierenland dit minisymposium begeleid.

Voor meer info: www.energiesamenrivierenland.nl

%d bloggers liken dit: