Coöperatie Energie Samen Rivierenland zoekt bestuurders!

Wij willen als regionale coöperatie met alle aanwezige partijen in Rivierenland de energietransitie tot stand brengen. Zodat de mensen in dit gebied enerzijds kunnen bijdragen aan het opwekken van duurzame energie en anderzijds deze kunnen afnemen; zo dicht mogelijk bij de plek van het gebruik.

Voor het realiseren van het aantal forse opgaven rond de energietransitie op lokaal en regionaal niveau is effectief en efficiënt samenwerken geboden. Voor alle betrokkenen – zowel medewerkers en bestuurders – is het essentieel dat daarbij met elkaar drie belangen op één lijn worden gebracht: het maatschappelijk belang van het welslagen van de energietransitie in Rivierenland, het collectief belang van de regionale coöperatie ESR en inliggend het specifieke lokale belang van de leden van ESR, met name de lokale energiecoöperaties.

Wij zijn op zoek naar kandidaten, die met deze bedoeling ons bestuur willen komen versterken!

Vanzelfsprekend horen de bestuurders affiniteit te hebben met regio Rivierenland, de energietransitie, duurzame energie, innovatie en participatie. Bekendheid met de coöperatieve beweging en de uitgangspunten daarvan horen ook thuis in het basisprofiel. Als bestuurder pas je besturen op hoofdlijnen toe, weet je op gepaste wijze de afstand te bewaren tot de werkorganisatie en ben je niet gericht op de operationele sturing van het bedrijf.

Informatie

Er is een notitie met de verschillende portefeuilles en profielen binnen het bestuur opgesteld. Graag gaan wij daarover in gesprek met kandidaten, die zich in de rol aangetrokken voelen tot betekenisvol ondernemen op het vlak van de energietransitie.

De notitie kan worden opgevraagd bij Joost Spithoven, voorzitter van het bestuur. Met hem kan ook een afspraak gemaakt worden voor een kennismaking. De contactgegevens zijn: 06-22789470 en joost.spithoven@alertief.nl

Het bestuur van de Coöperatie Energie Samen Rivierenland U.A.

%d bloggers liken dit: