Cocreatie in Culemborg!

12 december 2012 vindt om 12.00 uur de aftrap plaats van Cocreatie Culemborg, een maatschappelijk inititiatief dat bestaande èn nieuwe burgerinitiatieven zichtbaar wil maken, versterken en verbinden. Tussen 12.00 uur en 24.00 uur kan iedereen die woont of werkt in Culemborg bij één van de 12 thema’s zijn of haar ideeën en initiatieven delen met de stad. Na elk thema-uur is er ruimte voor de aanwezigen om een begin te maken met het versterken en verbinden van ideeën en initiatieven. Lees hier de nieuwsbrief!

%d bloggers liken dit: