Buurt-app brengt de buurt tot bloei!

De Buurt-app is verder ontwikkeld, sinds we hem hebben geïntroduceerd tijdens de Nationale Dag van de Zelforganisatie. Hij is door velen geprezen als het ‘smeermiddel’ om ‘buurten weer tot bloei te brengen’. De Buurt-app is eenvoudig te gebruiken. Buurtbewoners kunnen elkaar vragen stellen en met elkaar discussiëren, waarbij op voorzieningenniveau ook de politiek en de professional kan aansluiten. Deze nieuwe infrastructuur zorgt voor diverse verbindingen en het versterkt activatie, participatie en co-creatie op buurtniveau. De Buurt-app geeft mede invulling aan het begrip ‘regie in eigen hand’!

%d bloggers liken dit: