Brochure Gebiedsontwikkeling

Geef kleur aan de Plantenwijk!
Op intitiatief van Alertief is deze brochure, samen met AM bv en Quadrant Architecten, ontworpen. De brochure brengt duidelijk in beeld dat succesvolle gebiedsontwikkeling alleen mogelijk is met een echte integrale aanpak. Met name de groep ouderen, starters en bewoners met een laag inkomen komen op de lokale woningmarkt te weinig aan bod. De brochure geeft helder weer, waar het nu precies omgaat bij integrale gebiedsontwikkeling.

%d bloggers liken dit: